Үйлдвэрийн аялал

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Дууссан хөгц

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Эд ангиудын нэгдсэн агуулах

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

Thermoforming

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface